posts | comments | archives | links | create | song
(reminder: all quotes here are fiddled, probably.)

陳雲, 主客分明,虛實有度


via 廷龍政經文摘

陳雲:尋常公文竟成絕學

主客分明,虛實有度
陳雲

刊於《AM730》2010年3月29日

上星期提及的社論文章,寫「個別暢銷牌子奶粉更出現缺貨情況」,只是改寫為「缺貨」,未有解釋。報社不敢寫「缺貨」,大抵以為寫得直接了當,不夠科學客觀,不若「出現缺貨情況」穩妥。很多不懂得修辭學的人,以為這種文體很科學客觀,卻不懂得分別,這種迂迴曲折、轉彎抹角的寫法(circumlocution),有其特殊用途,不宜濫用。

五四時代的白話文,鼓吹與唐宋古文決裂,也與宋元白話脫離,寫一種脫離成語或成規,自給自足的散文,例如不說「急於求成」,而寫「取得成功的熱切性過分積極」了;不屑寫「難若登天」,而寫「極度艱難」、「其難度非比尋常」之類。這種偽科學散文體(pseudo-scientific prose style)之遺毒,愈演愈烈,整個中國都被這種荒誕文體掩沒。既不文雅,又不通俗,這種文體,我在《中文解毒》稱之為「文癌」。

出現「 出現缺貨情況」,是不肯定的猜測語,模模糊糊,是機構官僚喜歡用的文體,奶粉代理公司為了含糊其辭,引起消費者懸念,會這樣發布消息的。然而,報紙的責任卻是要弄清楚事實來報道和評論的,連是否「缺貨」都不敢落筆判斷,還辦什麼報紙呢?這是尋常的語言常識,然則,很多香港人都感受不到,寫社論的人都感受不到,直接將奶粉公司的措辭搬弄到自己的評論欄位之內,協助人家迷惑消費者。

舉例,一家日本奶粉公司面臨日本海嘯引起核電廠洩漏射污染的疑雲,要張貼「安民」聲明,會這樣寫的:

聲明

日本爆發地震海嘯,核電廠受損而洩漏輻射,影響日本東部地區之水土與農產,引致消費者對日本奶品的貨源及安全有所顧慮。本公司保證,代理之奶粉品牌不在災區生產,符合安全規格,並且供應如常,顧客只需購入日常所需之份量,毋須過量購買。本公司將與日本衛生當局及生產商密切聯絡,確保供應香港之奶粉符合安全。


第一句陳述事實,句句實字,顯得奶粉公司夠膽面對現實。假如用「關於」、「有鑑於」之類的虛詞濫語來開首,便顯得閃閃缩缩了。然而,說到消費者憂慮安全,就不宜用主動式,而要用「對…有所顧慮」的迂迴講法,否則便倒自己米。「確保…安全」是承擔之言,必須用主動式,寫「為奶粉的安全取得最佳保證」之類的偽科學散文,就是為自己抬槓。至於「搶購」,也要寫為「過量購買」,不要誣衊顧客為性急的莽漢。

上述的虛擬聲明,說明了中文公文的虛實字用法,乃至直述與迂迴的風格,如何配置使用。這是往日刀筆小吏的常識,但今日就算是中文系畢業生,詩詞歌賦及西洋文學理論朗朗上口,臨場要寫一則便箋通告,便胸中無有一策,只能用虛詞來糊弄。也難怪,今日學中文的人都不從尺牘、實錄、判詞和史地誌的實學學起,反而由詩詞歌賦等遊藝學起。滿紙虛浮,有肉無骨,尋常公文,竟成絕學。

Labels:

4 Comments:

:: Anonymous 魔術師 (04.04.11, 21:57   ) sagt...

我有時都有幫公司做兼職翻譯,例如寫下「管理層的話」之類的內部翻譯。有同事(主修linguistic)的評語係唔好用太多四字詞同成語,因為呢D「古文」「唔係俾人睇」,現代人睇唔明咁話。:: Blogger sf (05.04.11, 21:29   ) sagt...

套語過多, 難免予人堆砌之感. 文言白話皆然.:: Anonymous Ray (06.04.11, 08:52   ) sagt...

2010年應改為2011年:: Blogger sf (08.04.11, 00:38   ) sagt...

謝謝ray通知. 不過查am730網上版, 原來既非2010,亦非2011-3-29, 兩天俱無此文.coComment


:: Kommentar veröffentlichen
 (留言請留名, 謝!)


Links to this post:

:: Link erstellen

<< Home