posts | comments | archives | links | create | song
(reminder: all quotes here are fiddled, probably.)

兩種態度


Tam Daniel, 是逼不得已的最後一步,還是改變未來的起點?(edited)

公投不但可能會輸-----輸了就要願賭服輸-----更可能將「佔領中環」的社會運動意味稀釋,變成「民主黨與激進泛民重修舊好」的melodrama,令前線經驗豐富的公民社會與社運團體望而卻步或無法投入,變相是擾亂了佔領中環的部署。

佔領中環其實是直指核心-----讓所有人都成為政治犯,為這個腐敗的政制付出代價。若佔領運動真的能夠發生,當中為參與者帶來的經驗與視野,較諸七一遊行,可謂次元上的提升,必將為將來香港的民主運動注入關鍵動力。

(以反高鐵運動為例,雖然高鐵撥款遭強行通過、菜園村無奈被拆,但人心已被改變,不少青年人更蠢蠢欲動,枕戈待旦,等待下一道戰線來臨。如此成績,是今天幾個走下坡的政黨無法想像,也難以企及的高度。)

本來只有數百人、且不斷被邊緣化的社運行動小眾,一下躍升為動輒上萬的群眾,勢必震撼北京。是故,將公投置於佔領中環之先,筆者以為是本末倒置。

現實點看,佔領中環很可能沒有「實質」成果。因此,參與者需要有心理準備,和平理性的萬人佔領後,政府仍舊無動於衷,令大家需要面對抗爭應否升級的判斷,以增加政府管治成本。這些自然也是政治形勢的通盤分析的一部分。Chan Tai Man, 講兩句 (葉政淳留言) (edited)

葉政淳: 佔領中環的行動原型,陳雲於二零一一年七一後已經提出要佔領灣仔,根本不是新鮮事物,戴的提案得到巨大迴響,主要出於他學者的身份。但他的價值,其實也止於社會開始討論。

身為一個法律學者,提出公民抗命的觀點是非常有權威的。但論到實際領導社會運動,卻是連初哥都說不上,連帶兵經驗都無就要執牛耳試圖做這場大型運動的領導,就妄想可以找到一萬人去感染七百萬人,是痴心妄想。

你有公投唔推,唔試水溫,唔做佔領前的公投大型宣傳唔做前置工作,反而將與普選形式相近的公投放在次要位置,一定失敗。

你實行佔領那天中環即時圍得像鐵桶,但旺角的人一樣是行街睇戲食飯,第二天,香港沒有因你而改變,反而多了一班人白白犧牲,失掉專業資格又爭取不到任何事情,人生因你而翻天覆地,這種罪,你受唔受得起?

這場佔領注定被班真正落過場既左仔騎勢,前車可鑑,佔領失敗後的帳,帳單一定會算到你頭上,戴耀廷。

0 Comments:

coComment


:: Kommentar veröffentlichen
 (留言請留名, 謝!)


Links to this post:

:: Link erstellen

<< Home