posts | comments | archives | links | create | song
(reminder: all quotes here are fiddled, probably.)

經痛


星期五放工時候, 忽接女友電話, 說她經痛難當, 囑我快替她買止痛藥.

看見她痛得捲縮沙發上, 腰也伸不直. 吃藥休息後才稍可.

原來那一脹一縮一脹一縮的經痛, 可以如此厲害, 無怪乎月經來時, 女孩子那麼煩燥.
延伸:
* 瑣事瑣言
* 醫生會伊人_015 x 女人 Guide:M到!
* 戲劇發燒友, 試用M巾

3 Comments:

:: Blogger Yun (21.05.07, 03:20   ) sagt...

哈哈﹗呢個好笑﹗

唉﹐又點只係痛咁簡單丫﹗做女人真係好慘架﹗不過你有呢點體會都好好架喇……嘻嘻﹗:: Anonymous YIN (21.05.07, 13:55   ) sagt...

我時常覺得,男性應經歷一下女性之痛,經痛是其一。那種感覺,是不能以言語形容。不想吃藥,但終要吃藥的掙扎,真是不堪回味。

當然,女性經歷一下男性的生理狀況/反應,也是不錯的~ ^^

(想起《玩謝麥高維治》,上了男人身,竟上了癮!):: Blogger sf (23.05.07, 00:33   ) sagt...

yun和yin, 哈, 你倆的名字多麼肖似.

我那晚走到街上, 看到大大小小的女人, 心中就想, 女孩子背後的苦處可真不少呢.coComment


:: Kommentar veröffentlichen
 (留言請留名, 謝!)


Links to this post:

:: Link erstellen

<< Home